Какво е Cloud, облак и облачни услуги:

Какво е Облак или Cloud:
“Cloud computing” e термин, който препраща към идеята за обединяване изчислителната мощност на много компютърни устройства в система. Такава система, според технологията, с която е създадена, може да има различни свойства. Може да е система (Cluster) от физически устройства, или пък клъстър от виртуални машини (Virtualization). Втората характеристика на Cloud computing след обединяването на много компютри в мрежа е, че потребителите използват компютърните ресурси в мрежова среда. Това може да е вътрeшно офисна мрежа, по-голяма затворена или свободна мрежа от потребители. Всъщност Интернет е своеобразен Cloud (не “облак”, а “рояк”) от компютърни устройства, които могат да се свързват едно към друго, чрез WWW стандартите. Пример за малък, затворен рояк (Cloud) e например офис от 20 компютърни устройства, свързани по между си, върху които потребителите споделят компютърни ресурси, програми и приложения, инсталирани върху всички компютри в системата (или върху няколко, на които работят всички потребители). Друг пример за “затворен Cloud” (Private Cloud) e клъстър от няколко физически машини, върху които са създадени например 20 виртуални машини (Virtual machine) и потребителите работят върху тях. Виртуалните машини пък изпълняват общи приложения и балансират ресурсите налични на физическите компютри. Тук е важно да подчертая казаното в по-горния пример. При Cloud Computing за потребителя не е задължително да използва собствено физическо устройство. Той може да използва виртуална машина. Ако нямахме клъстъри от компютри и виртуализация (клъстърите могат да бъдат считани за предшественици на Cloud computing инфраструктурните модели или дори за тяхна основа) не бихме имали уеб сайтове за споделяне на видео, Twitter, Facebook или всякакви други социални мрежи с милиони потребители. Причината е, че една физическа машина има ограничен капацитет и съответно може да извърши само ограничен брой изчислителни операции. Трета важна характеристика на Cloud computing (освен, че имаме клъстър от компютри и че потребителят работи в мрежа без непременно да използва собствено физическо устройство) е, че потребителите на компютърни ресурси и програми заплащат за използването на хардуер и софтуер, а не ги закупуват. Например, при модела на Cloud computing домашният потребител не трябва да закупува Microsoft Office, а го използва в Интернет като заплаща само за услугата и/или за периода от време, в който работи със съответната програма. Ако в следващите 2 години например ще използва дадена програма 200 пъти (при Cloud computing) и тези 200 пъти струват $150, а в същото време лицензът за инсталиране на съответната програма на персонален компютър струва $299… тогава, кое ще избере въпросният потребител. На индустриалните потребители използването на Cloud computing инфраструктура дава възможност да обединят оборудването си в една система, да я управляват по-лесно, да минимизират техническите прекъсвания, да намалят чувствително разходите си за хардуер, софтуер и за човешки ресурси. Не на последно място е това, че повишават сериозно производителността си. Cloud computing моделът съкращава общия брой операции и съхранява времето на потребителите и на бизнеса. Дава им и възможност да оптимизират разходите си и да направят използването на компютърните технологии ефективно. Например, чрез намаляването на броя на физическите устройства се увеличава енергийната ефективност и се намалява консумацията на електрическа енергия. Друго важно нещо е, че когато една компания въведе в офиса си малък Cloud, тя има възможност да контролира 100% приложенията и програмите, които служителите й използват. Тоест възможно е да бъдат разрешени тези програми и комуникации, които са важни за ефективния производствен процес и да бъдат забранени други, които пречат на служителите и намаляват ефективността им. В резултат компанията ще печели повече пари, служителите също. Ако пък даден бизнес управлява голям брой отделни сървъри, то обединяването им в Cloud е задължитено и води до намалени общи разходи за собствеността и използването на технологичните ресурси и до увеличена производителност. Cloud computing технологиите засега навлизат най-бързо в тази част от бизнеса, която се занимава с Интернет услуги т. нар. dot-com бизнеси лесно могат да изчислят как Cloud computing намалява разходите и увеличава производителността им. Едно е да управляваш 40 уеб сървъра, да инсталираш 40 операционни системи (OS), да имаш 40 имена и пароли за достъп и изобщо да правиш всичко 40 пъти. Съвсем друго е да имаш система от 20 или 30 сървъра, която спестява минимум 25% от разходите за хардуер и софтуер и в същото време изисква поддръжка на една операционна система.


Ако може да Ви бъдем полезни с нещо. Моля свържете се с нас, като натиснете тук.