Какво е Cloud, облак и облачни услуги:

История:
Смята се, че терминът „cloud computing“ е въведен от Ерик Шмидт от Google на 9 август 2006г. на конференция, посветена на машините за търсене, на която обяснява един възможен подход към софтуера като услуга (SaaS). Споменаването му в контекста на Google става предпоставка за асоциацията на платформата и инфраструктурата като услуга (PaaS/IaaS) с начина, по който Google Inc. управляват своите изчислителни центрове и инфрастуктура. Съществува мнението, че Шмидт е използвал предоставената на конференцията възможност да използва израза „cloud computing“ в опит да отвлече вниманието от новостартиращия проект на Amazon.com - Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), чието лансиране е било планирано за малко по-късно същия месец (лимитирана публична бета версия на EC2 е официално пусната на 25 август 2006). Преди това, през април 2001 година в статия в Ню Йорк Таймс на Джон Маркоф се появява изразът „cloud of computers“ („облак от компютри“). Статията коментира платформата Microsoft .NET и отрицателната позиция към нея на софтуерния инженер Дейвид Уайнър и използва понятието облак в същата светлина, в която то се използва и днес: За Microsoft идеята зад .NET се състои в софтуерни програми, които не се намират на нито един компютър, а съществуват в облака от компютри, който съставлява Интернет. От извество време г-н Гейтс работи за трансформирането на неговата компания посредством системи като наскоро оповестения проект Hailstorm, който има за цел голямата част от личната информация на компютърните потребители — от календара им за деня до банковите им данни — да бъде мигрирана от настолния им компютър до мрежовия облак, до който потребителят може да има достъп през всякакви устройства и от всякакви местонахождения. През май 1997 година компанията NetCentric прави опит да запази търговската марка „cloud computing“, но впоследствие, през април 1999, изоставя идеята си. Серийният номер на заявката е 75291765. През март 2007, компютърният гигант Dell също подава в Патентното ведомство на САЩ заявка за защита на израза като търговска марка. През август 2008 година заявката е отхвърлена с мотив, че изразът се е превърнал в генерична марка и е „неспособен да идентифицира услугите на кандидата по недвусмислен начин“.


Ако може да Ви бъдем полезни с нещо. Моля свържете се с нас, като натиснете тук.